shop@evaminge.com

Obowiązek Informacyjny

Szanowni Państwo,

wraz z dniem 25 maja 2018 r. zmieniają się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. Zaczyna bowiem obowiązywać Ogólne Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (dalej „RODO”). Dlatego kierujemy do Państwa niniejszą informację mającą na celu poinformowanie Państwa o tym, jak przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Administrator Danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest Ewa Minge Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 41, 53-022 (zwana dalej „Ewa Minge”).

Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych

W sprawach związanych z ochroną danych możesz się z nami skontaktować pod adresem:

Inspektor ochrony danych
Pan Marcin Antonowicz
office@evaminge.com

lub

Ewa Minge Sp. z o.o.
z siedzibą przy ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 41,
53-022 Wrocław

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

Cel przetwarzania

Prowadzenie procesu rekrutacyjnego.

Podstawa prawna

– zgoda kandydata, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie danych niewymaganych przez Kodeks pracy, a podawanych dobrowolnie przez kandydata;

– zgoda kandydata, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO w przypadku zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych;

– dążenie do zawarcia umowy w zakresie danych których pobranie umożliwiają przepisy Kodeksu pracy, tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

– art. 9 ust. 2 lit. b RODO w zakresie konieczności przeprowadzenia badań wstępnych i uwzględnienia orzeczenia w tym zakresie, przed zawarciem umowy o pracę;

– Dane kandydatów mogą być przetwarzane także po zakończeniu procesu rekrutacyjnego, przez okres 3 miesięcy w trakcie których mamy możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska. W takim przypadku podstawą prawną przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest przechowywanie danych niektórych kandydatów przez okres próbny kandydata wybranego na dane stanowisko.

Czas przechowywania danych

Jako administrator jesteśmy obowiązani do przechowywania dokumentów zawierających dane przez okresy wskazane przepisami prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania naszej spółki i zachowania zasady rozliczalności.

Dane przechowujemy przez okresy wskazane poniżej:

Dane zawarte w formularzu dostępnym na stronie i załączonych przez osobę rekrutującą dokumentach, dla potrzeb rekrutacji wskazanej przez osobę przystępującą do rekrutacji są przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego jednakże nie dłużej niż 3 miesiące.

Dane zawarte w formularzu dostępnym na stronie i załączonych przez osobę rekrutującą dokumentach, dla potrzeb przyszłych rekrutacji są przetwarzane przez rok.

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych

Dane podawane są dobrowolnie. Każdemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, żądania przeniesienia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Każdemu przysługuje także prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na osoby przez nas rekrutowane.

Zamknij

Zaloguj

Zamknij

Koszyk (0)

Koszyk jest pusty Brak produktów w koszyku

Eva Minge

Oficjalna strona i sklep internetowy marki Eva Minge.Język